Przejdź do treści

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

CEL STUDIÓW

Absolwenci Studiów Podyplomowych „Administracja Samorządowa” uzyskują pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie:

  •  zagadnień zarządzania strategicznego, w szczególności z zarządzania zmianą (procesami reform i modernizacji administracji),
  •  jakości administracji,
  •  zarządzaniem zasobami administracji (ludzkimi, materialnymi i finansowymi),
  •  funkcjonowania i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

UZYSKANE KOMPETENCJE

Podczas studiów słuchacz otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego.

REKRUTACJA KROK PO KROKU NA STRONIE:

https://studiapodyplomowe.up.krakow.pl/direction/administracja-samorzadowa-2/

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich), dowolnych kierunków studiów.

Termin składania dokumentów: 2021-06-01 – 2021-09-30

Planowany termin rozpoczęcia: 2021-10-08

Czas trwania studiów: 2 semestry

Koszt: 1550 zł za semestr nauki

Na ramowy plan studiów składają się przedmioty:

Semestr 1

· Podstawy prawa konstytucyjnego RP

· Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego

· Ustrój prawny samorządu terytorialnego

· Status prawny pracowników samorządowych

· Podstawy organizacji i zarządzania

· Zarządzanie ryzykiem

· Prawo zamówień publicznych

· Współpraca międzysektorowa

Semestr 2

· Europejskie systemy władzy lokalnej

· Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

· Programowanie rozwoju lokalnego

· Finanse lokalne i gospodarka finansowa samorządu terytorialnego

· Podstawy negocjacji

· Nowoczesna administracja samorządowa

· Prawo do informacji publicznej i ochrona danych osobowych

· Podstawy marketingu

 

Szczegółowy plan zajęć:

https://bip.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/11/2021/05/Administracja-samorz%C4%85dowa-1.pdf

KADRA DYDAKTYCZNA:

Wysoką jakość kształcenia zapewnia skrupulatnie dobrana kadra doświadczonych praktyków i cieszących się uznaniem teoretyków.

· Nasi pracownicy są dyspozycyjni każdego dnia w zakresie konsultowania (e-mail) spraw dotyczących administracji samorządowej.

· Słuchacze studiów podyplomowych „Administracja Samorządowa” współpracują z kadrą dydaktyczną w zakresie konstruowania ekspertyz i raportów, a także projektów naukowo-badawczych.

· Absolwenci – pracownicy administracji publicznej aktywnie uczestniczą w podnoszeniu jakości planów studiów na kierunkach realizowanych w INPA.

NA WSZYSKIE PAŃSTWA PYTANIA ODPOWIE KOORDYNATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

dr Małgorzata Kmak

E-mail: malgorzata.kmak@up.krakow.pl

Tel.: 501 267 919

Zapraszamy do kontaktu 😊