Przejdź do treści

Dyżury pracowników:

Dyżury pracownik w sesji zimowej 2022/2023:

Lp.  Imię i nazwisko  TERMIN DYŻURÓW  
1.   Dariusz Adamczyk (prof. UP dr hab.)   Poniedziałek (zdalnie) 9:30-11:00 po wcześniejszym kontakcie mailowym 
2.   Sylwester Bębas  (dr)  Poniedziałek 9:30-11:00 zdalnie, piątek 14:45-15:00 stacjonarnie co drugi tydzień od 18. 11, s. 402
3.         Stefan Bielański (dr hab. prof. UP) 

Czwartek 12:00-13:00 zdalnie na MS Teams lub stacjonarnie po uprzednim kontakcie mailowym 

4.         Karol Bieniek (dr)  

 Wtorek (stacjonarnie) – 7:00-8:00. 

Środa (MS Teams) – 9:30-11:00 po uprzednim kontakcie mailowym.  

5.         Edyta Chrobaczyńska-Plucińska (dr) 

Poniedziałek (zdalnie) 11:30-13:00 po wcześniejszym kontakcie mailowym 

Wtorek (stacjonarnie) 15-16:30, co dwa tygodnie w terminach: 25 X, 8 XI, 22 XI, 6 XII, 20 XII, 3 I, 17 I, 31 I 

6.         Paweł Cieśla (dr)  Środa 13.15 – 14.45 – pokój 330N – budynek Instytutu Biologii 
7.         Dorota Czakon-Tralski  (dr)   Wtorek 10.00-11.30 (stacjonarnie p. 403 co drugi od 4.10, zdalnie co drugi od 11.10) lub w innym terminie po uzgodnieniu ze studentami 
8.         Ewa Czerwińska-Jakimiuk  (dr)   Piątek 14.45-16.15  zdalnie: MS Teams 
9.   Dariusz Dąbek (dr)  Środa 13.00-15.00 co 2 tydzień Czwartek 13.00- 15.00 co 2 tydzień na zmianę  s.403 
10.     Piotr Długosz (prof. UP dr hab.) 

 Czwartek 13-14 30 (MS Teams, prośba o kontakt e mailowy przed dyżurem) 

 

11.     Krzysztof Gurba (prof. UP dr hab.)   Piątek 10.00 – 11.30 
12.     Anna Kamińska-Malandain (dr)   Czwartek 11.40-13.10 s. 403 
13.     Robert Kłaczyński (prof. UP dr hab.)   Poniedziałki 18.30 – 20.00 (MS Teams, prośba o kontakt e mailowy przed dyżurem) 
14.     Tatiana Krawczyńska-Zaucha (dr)   Wtorek, g. 10-11.30 p. 404  
15.     Liudmyla Kryvachuk  (prof. UP dr hab.)  Środa (zdalnie) 9.00-10.30 (MS Teams, prośba o kontakt mailowy przed dyżurem)  
16.     Marcin Łubiński  (mgr) 

Czwartek 10:00-11:30      p. 403 

Środa 18:30-19:30 (MS Teams – prośba o informację wcześniej) 

17.     Przemysław Łukasik (dr)    Czwartek 10.30-11.30 (MS Teams, prośba o kontakt mailowy przed dyżurem)  
18.     Małgorzata Nodzyńska-Moroń (prof. UP dr hab.) 

Poniedziałek 9-11; co drugi (od 24XI) stacjonarnie  

pokój 330N – budynek Instytutu Biologii; co drugi MS Teams (prośba o kontakt mailowy przed dyżurem) 

19.     Grzegorz Nycz (prof. UP dr hab.)   Poniedziałki, godz. 13.00-14.30 (MS Teams, prośba o kontakt mailowy przed dyżurem) 
20.     Paweł Ostachowski 

Stacjonarne: Środy 11.30-13.00 (co 2 tyg. od 5.10), Czwartki (11.30-13.00 co 2 tyg. od 6.10), Piątki 13.00-14.00 co tydz. od 7.10. 

Zdalnie: Poniedziałki, wtorki w godz 21.00-22.00 po indywi 

21.     Dorota Probucka (prof. UP dr hab.)   Czwartek 11.15 do 12.30 
22.     Marek Rewizorski (dr hab., prof. UP)   Piątek 10—11.30 (zdalnie Teams), po wcześniejszym kontakcie mailowym 
23.     Maria Rożnowska (dr) 

wtorek (zdalnie) 10:00-11:30 co dwa tygodnie w terminach: 15 XI, 29 XI, 13 XII, 10 I, 24 I 

wtorek (stacjonarnie) 11:45-13:15 co dwa tygodnie w terminach: 8 XI, 22 XI, 6 XII, 20 XII, 3 I, 17 I, 31 I

24.     Jan Rydel (prof. dr hab.)   Do stycznie dyżuruję w piątek, 09.00-10.30 na MS Teams po uprzednim kontakcie mailowym 
25.     Sabina Sanetra-Półgrabi (dr) 

 Stacjonarnie:  

wtorki co tydz. 11.45-13.15,   

wtorki co tydz. 13.15-14.00 (dyżur organizacyjny oraz dla seminarzystów) 

Czwartek co dwa tygodnie od 3.11 w godz. 13.30-14.30 

Zdalnie: Piątki w godz. 9.30-12.30 po uprzednim kontakcie mailowym. 

26.     Adam Sawicki (prof. dr hab.)   Piątki, 13.30-15 
27.     Paweł Sołtysik (mgr)   Piątki 12:00-14:00 ul. Jęczmienna 9 osobiście lub na platformie MS Teams 
28.     Jacek Sroka (prof. dr hab.)   Poniedziałki, 11.00-12.30, zdalnie – MsT, po uprzednim kontakcie mailowym 
29.     Antoni Szwed (prof. UP dr hab.)   czwartki, 11,30-13,00 
30.     Anna Ślósarz  (prof. UP dr hab.) 

Wtorek p. 403 14.30-15.00 od 15.XI co 2 tyg., 12.45-13.15 od 22.11.2022 co 2 tyg. 

Środa 15.30-16.30 zdalnie, Microsoft Teams 

31.     Justyna Tomczyk (dr) 

 Wtorek (zdalnie) – godz. 11.15-12.15 

Czwartek (stacjonarnie) – godz. 11.00-11.30  

32.     Barbara Węglarz (dr)   -Poniedziałek (MsTeams), co tydzień, godz. 20.00-21.00 (po wcześniejszym kontakcie mailowym)
-środa (p.418a) co 2 tyg. od 02.11, godz.9.15-9.45
– środa (p.418a) co 2 tyg. od 09.11, godz.10.30-11.30 i 16.30-17.30