Przejdź do menu Przejdź do treści

Struktura organizacyjna

Katedry

 • Katedra Dziennikarstwa (KDz)
 1. dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP - kierownik
 2. dr hab. Anna Ślósarz, prof. UP
 3. dr Sylwester Bębas
 4. dr Justyna Tomczyk
 5. mgr Paweł Ostachowski
 6. mgr Paweł Sołtysik

 

 • Katedra Etyki Społecznej, Mediacji i Negocjacji (KESMN)
 1. dr hab. Dorota Probucka, prof. UP  - kierownik
 2. dr Dorota Czakon-Tralski
 3. dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk
 4. dr Dariusz Dąbek
 5. dr Anna Kamińska-Malandain
 6. dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha
 7. mgr Marcin Łubiński

 

 • Katedra Polityki i Badań Społecznych (KPBS)
 1. dr hab. Piotr Długosz, prof. UP - kierownik
 2. prof. dr hab. Adam Sawicki
 3. dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. UP
 4. dr hab. Liudmila Kryvatchuk, prof. UP
 5. dr hab. Małgorzata Nodzyńska-Moroń, prof. UP
 6. dr Paweł Cieśla

 

 • Katedra Nauk o Państwie (KNP)
 1. dr hab. Stefan Bielański, prof. UP - kierownik
 2. prof. dr hab. Jacek Sroka
 3. dr hab. Antoni Szwed, prof. UP
 4. dr Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
 5. dr Maria Rożnowska
 6. dr Barbara Węglarz

 

 • Katedra Stosunków Międzynarodowych (KSMd)
 1. dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UP - kierownik
 2. prof. dr hab. Jan Rydel
 3. dr hab. Grzegorz Nycz, prof. UP
 4. dr hab. Marek Rewizorski
 5. dr Karol Bieniek
 6. dr Przemysław Łukasik
 7. dr Sabina Sanetra-Półgrabi

Inne jednostki

 • Centrum Badań Myśli Sørena Kierkegaarda (CBMS)
 1. Dyrektor Centrum: dr hab. Antoni Szwed, prof. UP
 2. Członek honorowy - prof. dr hab. Jon Stewart (Słowacka Akademia Nauk)
 3. prof. dr hab. Karol Toeplitz (Uniwersytet Gdański, emerytowany)
 4. dr hab. Jacek Aleksander Prokopski (Politechnika Wrocławska)
 5. dr hab. Maria Gołębiewska (IFiS PAN, Warszawa)
 6. dr Wojciech Kaftański (Harvard University)
 7. dr Stefania Lubańska (Uniwersytet Pedagogiczny, emerytowana)
 8. dr Andrzej Słowikowski (IFiS PAN, Warszawa)
 9. mgr Tomasz Fabiszewski (Uniwersytet Pedagogiczny, doktorant)

 

 • Centrum Badań Młodzieży (CBM)
 1. Dyrektor Centrum: dr hab. Piotr Długosz, prof. UP
 2. Współpracownicy z UP:
 3. dr hab. Liudmyla Kryvachuk, prof. UP
 4. dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP
 5. Współpracownicy spoza UP:
 6. dr Yuzva Luydmyla (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina)
 7. dr Anastasiia Bastrakova (Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii, Ukraina)
 8. dr Vít Šťastný (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)
 9. dr Lucia Sopelkova (Uniwersytet Preszowski, Słowacja)
 10. dr hab. Barbara Worek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 11. dr hab. Olena Shyyan (Lwowski Regionalny Instytut Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej, Ukraina)
 12. dr hab. Zośka Jana (Klasyczny Prywatny Uniwersytet w Zaporożu, Ukraina)
 13. dr Dmytro Hertsiuk (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki, Ukraina)
 14. dr Liubov Nos (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki, Ukraina)

 

 • Centrum Nauk o Politykach Publicznych (CNPP)
 1. Dyrektor Centrum: dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UP

 

 • Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Wojny w Ukrainie (LBWU)
 1. Kierownik Laboratorium: dr hab. Piotr Długosz, prof. UP
 2. Współpracownicy z UP:
 3. dr hab. Liudmyla Kryvachuk, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 4. dr Marcin Gacek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 5. Współpracownicy spoza UP:
 6. prof. Ilja Kononov (Ługański Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina)
 7. prof. Iryna Nechitailo (Charkowski Narodowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, Ukraina)
 8. prof. Olena Ryzhko (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina)
 9. dr Dominika Izdebska-Długosz (Uniwersytet Jagielloński)
 10. dr Larysa Kolisnyk (Narodowy Uniwersytet Techniczny ,,Politechnika Dnieprowska")
 11. dr Luydmila Yuzva (Kijowski Uniwersytet Narodowyo im. Tarasa Szewczenki, Ukraina)
 12. mgr Oleksandr Kalinichenko (Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy)
 13. mgr Arzy Mambetova (Kijowski Uniwersytet Narodowyo im. Tarasa Szewczenki, Ukraina)
 14. dr Mateusz Kamionka

 

 • Laboratorium Dziennikarstwa Immersyjnego (LDzI)
 1. Kierownik Laboratorium: dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP
 2. Współpracownicy z UP:
 3. dr hab. Anna Ślósarz, prof. UP
 4. dr Paweł Cieśla
 5. dr Justyna Tomczyk
 6. mgr Paweł Sołtysik

 

 • Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „Italian Studies” (IS)
 1. Kierownik zespołu: dr hab. Stefan Bielański, prof. UP
 2. Współpracownicy z UP:
 3. dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP
 4. dr hab. Antoni Szwed, prof. UP
 5. dr Barbara Węglarz
 6. dr Przemysław Łukasik
 7. dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
 8. dr Rafał Abramciów
 9. Współpracownicy spoza UP:
 10. prof. Francesco Petricone (Universita Pontificia della Santa Croce, Włochy)
 11. mgr Bogumiła Bielańska (JCJ, Uniwersytet Jagielloński)

 

 • Zespół Badawczy „Historia Myśli Geopolitycznej” (HMG)
 1. Kierownik zespołu: dr hab. Stefan Bielański, prof. UP
 2. Współpracownicy z UP:
 3. dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UP
 4. dr Przemysław Łukasik
 5. dr Barbara Węglarz
 6. Współpracownicy spoza UP:
 7. prof. Enrico Landoni (Universita eCampus di Novedrate, Włochy)
 8. prof. Alessandro Vitale (Universita degli Studi di Milano, Włochy)

 

 • Interdyscyplinarny Zespół Badań nad MOOC (IZBM)
 1. Kierownik zespołu: dr hab. Anna Ślósarz, prof. UP
 2. Współpracownicy z UP:
 3. dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP
 4. dr hab. Małgorzata Nodzyńska-Moroń, prof. UP
 5. dr Marek Banach
 6. dr Katarzyna Białożyt-Wielonek
 7. dr Józefa Matejek

 

 • Korczakowski Zespół Badawczy (KZB)
 1. Kierownik zespołu: dr Anna kamińska-Malandain
 2. Współpracownicy z UP:
 3. dr hab. Dorota Probucka, prof. UP
 4. dr hab. Anna Ślósarz, prof. UP

 

 • Zespół Badawczy „Rada Naukowa Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych”
 1. Kierownik zespołu: prof. dr hab. Jan Rydel
 2. Współpracownicy z UP:
 3. prof. dr hab. Adam Sawicki
 4. prof. dr hab. Jacek Sroka
 5. dr hab. Stefan Bielański, prof. UP
 6. dr hab. Piotr Długosz, prof. UP
 7. dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP
 8. dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UP
 9. dr hab. Dorota Probucka, prof. UP
 10. dr hab. Antoni Szwed, prof. UP
 11. dr hab. Anna Ślósarz, prof. UP
 12. dr Przemysław Łukasik

 

 • Redakcja czasopisma naukowego „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” (RSP)

Redaktor naczelny: dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UP

 1. dr Sabina Sanetra-Półgrabi – sekretarz redakcji
 2. Redaktorzy tematyczni:
 3. dr hab. Stanisław Kilian, prof. UP, dr Agata Tasak - doktryny polityczne i polska myśl polityczna
 4. dr Ryszard Kozioł - samorząd terytorialny
 5. dr Karol Bieniek, dr Przemysław Łukasik - stosunki międzynarodowe
 6. prof. dr hab. Jan Rydel - studia obszarowe
 7. dr hab. Stefan Bielański, prof. UP - Italian Studies
 8. dr hab. Grzegorz Nycz, prof. UP - bezpieczeństwo międzynarodowe
 9. dr Edyta Chrobaczyńska-Plucińska - system polityczny RP
 10. dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP - teoria polityki
 11. dr Bogumił Naleziński - prawa człowieka i środki ich ochrony
 12. dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP - media i komunikowanie społeczne
 13. prof. dr hab. Jacek Sroka - zarządzanie publiczne
 14. dr Joanna Podgórska-Rykała - polityki publiczne
 15. dr Sabina Sanetra-Półgrabi, mgr Paweł Ostachowski - polityki lokalne
 16. dr hab. Grzegorz Foryś, prof. UP - redaktor statystyczny

 

Rada naukowa :

 1. dr hab. Gracjan Cimek (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni)
 2. dr hab. Wojciech Grabowski (Uniwersytet Gdański)
 3. prof. Ekaterina Koldunova (MGIMO – University, Rosja)
 4. prof. dr Andrej Kreutz (University of Calgary, Kanada)
 5. prof. Enrico Landoni (Universita eCampus di Novedrate, Włochy)
 6. prof. Jie-Hyun Lim (Uniwersytet Hanyang, Seul, Korea Południowa)
 7. prof. Marek Payerhin (University of Lynchburg, USA)
 8. prof. Francesco Petricone (Universita Pontificia della Santa Croce, Włochy)
 9. dr hab. Beata Przybylska-Maszner (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 10. prof. Alessandro Vitale (Università degli Studi di Milano, Włochy)
 11. dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski)
 12. prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 

 • Redakcja czasopisma naukowego „Youth in Central and Eastern Europe”

Redaktor naczelny: dr hab. Piotr Długosz, prof. UP

 1. dr Krzysztof Wasielewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – z-ca redaktora naczelnego
 2. dr Larysa Kolisnyk (Narodowy Uniwersytet Techniczny ,,Politechnika Dnieprowska") – z-ca redaktora naczelnego
 3. dr Mateusz Kamionka – sekretarz redakcji
 4. Redaktorzy tematyczni:
 5. dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn (Uniwersytet Łódzki)
 6. dr hab. Liudmyla Kryvachuk, prof. UJ (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 7. dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
 8. dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 9. dr hab. Olena Shyyan (Lwowski Regionalny Instytut Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej)
 10. dr hab. Barbara Worek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 11. dr Rafał Boguszewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 12. dr Dominika Izdebska-Długosz (Uniwersytet Jagielloński)
 13. dr Vít Šťastný (Uniwersytet Karola w Pradze)

 

 • Redakcja czasopisma naukowego „Edukacja Etyczna”

Redaktor naczelna: dr hab. Dorota Probucka, prof. UP

 1. mgr Marcin Łubiński – sekretarz, redaktor działu recenzji
 2. dr Dariusz Dąbek - redaktor merytoryczny
 3. dr Anna Kamińska-Malandain - redaktor merytoryczny
 4. dr Anna Szklarska - redaktor merytoryczny i statystyczny
 5. dr Marta Szabat (Uniwersytet Jagielloński)- redaktor merytoryczny