Przejdź do treści

Spotkanie z Lidią Powirską, wykładowcą akademickim oraz starszym ekspertem MSZ

Koło Naukowe Politologów IDSM zaprasza na spotkanie z Panią Lidią Powirską w dniu 19 stycznia br. o godz. 16.45 do sali 544, wykładowcą akademickim oraz starszym ekspertem MSZ, która wygłosi prezentację pt.
 
Moje doświadczenie udziału w misjach pokojowych ONZ i OBWE. 
 
Lidia Powirska jest absolwentką stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2006). Uzyskała również tytuł europejskiego magistra praw człowieka i demokratyzacji w Europejskim Międzyuczelnianym Centrum Praw Człowieka i Demokratyzacji (2007) w Wenecji. Pracowała w Misji OBWE w Kosowie (2007), Zintegrowanej Misji ONZ w Timorze Wschodnim (2009-2012) oraz Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie (2015-2016). Obecnie pracuje jako starszy ekspert w polskim MSZ. Jest również członkiem Security Sector Reform Advisory Network przy ONZ. W roku akademickim 2019/2020 była stypendystką Weatherhead Scholars Program w Weatherhead Center for International Affairs na Uniwersytecie Harvarda.
Spotkanie z ekspertem ma przybliżyć studentom ścieżkę kariery w środowisku międzynarodowym w zakresie ochrony praw człowieka.