Przejdź do treści

Dzień 31 października 2022 r. wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień 31 października 2022 r. wolny od zajęć dydaktycznych

Uprzejmie informujemy, że decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dzień 31 października 2022 r. został ustanowiony dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.